Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη και την Παρασκευή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Advertisements

Δηλώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να πληροφορούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα διαφυλάσσονται στο σχολείο και δε δίδονται σε τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Στα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις πιστοποίησης των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας).

Περιεχόμενο εξέτασης

Α) Τα αντικείμενα εξέτασης για το επίπεδο μαθητών Γυμνασίου συνδυάζουν:

• Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων

• Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Επεξεργασία Κειμένου

• Υπολογιστικά Φύλλα

• Παρουσιάσεις

και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε οι απαιτήσεις να απευθύνονται σε μαθητές του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου.

Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας θα είναι δυόμισι (2,5) ώρες και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μικρά σύνολα ερωτημάτων, κλειστού κυρίως τύπου, αρθρωμένα σε δοκιμασίες που προσομοιάζουν τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινότητά τους με αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο

Περισσότερες πληροφορίες και αντιπροσωπευτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται στην πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση:

http://com2cert.cti.gr

επιλογή μενού «ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» η οποία οδηγεί στο υλικό προετοιμασίας

Όσοι αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων έχουν χωρίς άλλη ενέργεια πρόσβαση και στο υλικό προετοιμασίας.

Έχει ληφθεί μέριμνα για πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας και από άλλους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, γονείς). Η δυνατότητα παρέχεται από την επιλογή μενού «ΕΓΓΡΑΦΗ» – «ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ»